اماکن تفریحی شهر

در شهر ………….اماکنی چون سالن ورزش ، ….زمین ورزشی خاکی و ….بوستان  و …… وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را حدودی تامین می کند

فهرست